Lise-Lotte Ginning

Forum för psykoterapi

Erbjuder psykoterapi för familjer, par och individer
Fokus på relationen och interaktionen. Samspelet mellan individer och hur det påverkar och påverkas. Samspelet och kommunikationen mellan individer kan ibland byta fokus, från att ha varit utvecklande och stärkande så kan det finnas perioder då samma samspel och kommunikation bryter ner och ställer till det. Det är i relationen och kommunikationen som förändringar kan ske och som i sin tur leder till förändringar i känslan. När man fastnar där all kommunikation handlar om ett görande och glömmer känsla och underliggande tankar så kan man ibland behöva har hjälp av någon som kan se något klarare på relationen. Då kan terapi vara ett hjälpmedel att komma vidare.
Familjer, par och individer har en livscykel som är unik men också till viss del väldigt generaliserbar, vi kan ofta känna igen oss i varandras mödor då vi kanske själva inte befinner oss i samma fas. Att få hjälp när man hindras att ta nästa steg i livscykeln kan vara en anledning till terapi.

Jag är soc.ped/leg. psykoterapeut med lång arbetserfarenhet. Jag har främst arbetat med barn, ungdomar och deras familjer i olika sammanhang. Jag har under drygt 20 år arbetat med familjer som haft sin ungdom placerad på ett statligt ungdomshem. Jag har varit med och skapat och utvecklat en modell för att få hela familjen delaktig i en önskad förändring.

Med vänlig hälsning

Lise-Lotte Ginning