Mina tjänster

 

Familjeterapi:

Familjer har en livscykel som är unik. 6 faser; 1. Jag - frigörelse från ursprungsfamiljen, 2. Ett blir två - en ny parrelation etableras, 3. Småbarnsfamiljen - glädjefylld men ofta arbetsam period som domineras av praktiskt arbete inom familjen, 4. Tonårsfamiljen - gränserna flexiblare och förhandlingsteknik ersätter många regler, 5. Flytta hemifrån - utflyttningsfasen/tomma boet, 6. Åldrande familjen -  acceptera de förändrade generationsrollerna.

Livscykeln är också till viss del väldigt generaliserbar, vi kan ofta känna igen oss i varandras mödor då vi kanske själva inte befinner oss i samma fas. Att få hjälp när man hindras att ta nästa steg i livscykeln kan vara en anledning till terapi.

 

Parterapi:

Fokus på relationen och interaktionen. Samspelet mellan individerna i paret och hur det påverkar och påverkas. Samspelet och kommunikationen kan ibland byta fokus, från att ha varit utvecklande och stärkande så kan det finnas perioder då samma samspel och kommunikation bryter ner och ställer till det. Det är i relationen och kommunikationen som förändringar kan ske och som i sin tur leder till förändringar i känslan. När man fastnar och all kommunikation handlar om ett görande och glömmer känsla och underliggande tankar så kan man ibland behöva ha hjälp av någon som kan se något klarare på relationen. Då kan terapi vara ett hjälpmedel att komma vidare.

 

Individuell terapi:

Kris, nedstämdhet, utforskande av styrkor och svagheter, personlig utveckling. Anledningar till individuell terapi kan vara många. Utbildningskrav kan också vara en anledning till terapi.

 

Utbildning:

Som utbildad i forumspel, värderingsövningar och rainbow of desire så har jag möjlighet att utbilda i skolan rörande teman så som ex vänskap, mobbing, självförtroende, sex och samlevnad, sex unga och internet, värderingar m.m.

Möjlighet att skapa utbildningsinsatser efter önskemål, exempelvis Förhållningssätt i förändringsarbete på institutioner/HVB

 

Föreläsningar:

Föreläsningar om ex. institutionsvård och familjearbete under tvång, systemisk familjeterapi, familjens livscykel, Handledning, samtal.

 

Handledning:

Arbetsgrupper som på olika sätt vill utvecklas både vad gäller gruppen och det arbetssätt som man arbetar kan vara behjälpta av att regelbundet få möjlighet till extern handledning.

Ebjuder utbildnings-, ärende- och processhandledning. 

 

Familjerådgivning:

Bedriver familjerådgivning i Mjölby, Motala, Boxholm, Vadstena och Ödeshög på uppdrag av kommunerna. Gå gärna in på respektive kommuns hemsida för mera information.