Forum För Psykoterapi i Linköping

På Vasavägen 13 i Linköping är vi 4 leg. psykoterapeuter som arbetar. Förutom jag själv är det:

Lena Svedin

Gunilla Ringdahl,

www.grterapi.se

kerstin Lodèn Gustavsson