Familjeterapi

Familjer har en livscykel som är unik. 6 faser; 1. Jag - frigörelse från ursprungsfamiljen, 2. Ett blir två - en ny parrelation etableras, 3. Småbarnsfamiljen - glädjefylld men ofta arbetsam period som domineras av praktiskt arbete inom familjen, 4. Tonårsfamiljen - gränserna flexiblare och förhandlingsteknik ersätter många regler, 5. Flytta hemifrån - utflyttningsfasen/tomma boet, 6. Åldrande familjen -  acceptera de förändrade generationsrollerna.

Livscykeln är också till viss del väldigt generaliserbar, vi kan ofta känna igen oss i varandras mödor då vi kanske själva inte befinner oss i samma fas. Att få hjälp när man hindras att ta nästa steg i livscykeln kan vara en anledning till terapi.