Utbildning

Som utbildad i forumspel, värderingsövningar och rainbow of desire så har jag möjlighet att utbilda och föreläsa i skolan rörande teman så som ex vänskap, mobbing, självförtroende, sex och samlevnad, sex unga och internet, värderingar m.m.

Möjlighet att skapa utbildningsinsatser efter önskemål, exempelvis Förhållningssätt i förändringsarbete på institutioner/HVB 

VT 2019 har jag haft utbildningsdagar på TUC i drama och systemteori. 

Håller även föreläsningar om ex. institutionsvård och familjearbete under tvång, Systemteoretisk familjeterapi, Familjens livscykel, Handledning, Samtal.