Handledning

Arbetsgrupper som på olika sätt vill utvecklas både vad gäller gruppen och det arbetssätt som man arbetar kan vara behjälpta av att regelbundet få möjlighet till extern handledning.

Erbjuder utbildnings-, ärende- och processhandledning. 

Utbildad handledare och lärare i psykoterapi vid Linköpings universitet.